Simplicidade

Simplicidade

O segredo da felicidade está na simplicidade de ver a vida.