Vida

Vida

O que se leva da vida é a vida que se leva!