Solte a corda

Solte a corda

Só acordamos para a vida quando soltamos a corda que nos prende ao que passou!