Duas maneiras de viver

Duas maneiras de viver

Há duas maneiras de viver a vida. Uma como se nada fosse milagre. A outra, como se tudo fosse milagre. Boa tarde! (Albert Einstein)